Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Galinis Vincas, s. Antano

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 145 ap.- 146

Vardas, pavardė, tėvavardis: Galinis Vincas, s. Antano
Gimimo metai: 1897 m.
Registracijos data: 1965-06-01
Registracinis bylos nr.: 190
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 319
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Kazbek“
Bylos sudarymo metai: 1951 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 2 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės
LYA agento asmens bylos kortelės nėra

Papildoma informacija: Vincas Galinis 1916 m. Sasnavoje įsteigė lietuvišką pradžios mokyklą. Visą karo laiką mokytojavo keliose mokyklose, dalyvavo slaptoje Lietuvos nepriklausomybės kovotojų organizacijoje už tai buvo suimtas ir tris mėnesius kalinamas. Neįrodžius kaltės 1917 m. sausį paleistas. 1919 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje, paleistas iš jos mokytojavo iki 1925 m. Buvo įtariamas komunistine veikla, buvo suimtas ir teisiamas, bet 1922 m. Kariuomenės teismas jį išteisino. Aktyviai dalyvavo Lietuvos socialdemokratų partijos veikloje. 1922 m. kartu su bendraminčiais įkūrė socialdemokratinio jaunimo sąjungą „Žiežirba“. Išrinktas į pirmą, antrą ir trečią seimus. Po III seimo paleidimo dirbo Kauno ligonių kasose. 1929 m. „Socialdemokrato“ redakcijoje policija padarė kratą, suėmė V. Galinį ir kitus socialdemokratus, kurie V. Galinio bute tarėsi dėl ginkluoto perversmo organizavimo. 1929-07-28 nuteistas mirties bausme. Sekančią dieną prezidentas mirties bausmę pakeitė kalinimu iki gyvos galvos. 1930-12-17 V. Galinis parašė malonės prašymą ir nuo likusios bausmės buvo atleistas. Toliau dalyvavo politinėje veikloje, susilaukė persekiojimų. Pilietinės teisės grąžintos tik 1938 metais. 1939 m. persikėlė į Vilnių, dėstė lietuvių kalbos kursus vietiniams lenkams. Vilniuje gyveno ir pirmosios sovietų bei nacių okupacijos metu. Remiantis LYA saugomais MGB dokumentais, antrosios okupacijos metu dirbo Mokytojų tobulinimosi instituto direktoriaus padėjėju. Buvo užverbuotas, slapyvardis „Kazbek“. Duomenų apie agentūrinę veiklą nerasta. Mirė 1972 metais Vilniuje.
Šaltiniai:

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 439, l. 240
Vinco Galinio biografija LR Seimo puslapyje