Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Boguševičius Marijonas, s. Jono

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 145 ap.- 146

Vardas, pavardė, tėvavardis: Boguševičius Marijonas, s. Jono
Gimimo metai: 1929 m.
Registracijos data: 1965-07-01
Archyvinis bylos nr.: 1305
Registracinis bylos nr.: 19937
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 71
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Karvelis“
Bylos sudarymo metai: 1949 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Kėdainių r.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Karvelis“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1949 – 1952; 1963 – 1965 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1305
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1929 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: ekonomistas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

Agentas „Karvelis“ padėjo sunaikinti būrį. Teikė vertingą informaciją.

Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-