Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Kazlauskas Vytautas, s. Augusto

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 146 ap.- 147

Vardas, pavardė, tėvavardis: Kazlauskas Vytautas, s. Augusto
Gimimo metai: 1921 m.
Registracijos data: 1965-08-01
Archyvinis bylos nr.: 1310
Registracinis bylos nr.: 9851
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 240
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Oželis“
Bylos sudarymo metai: 1946 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Šiauliuose

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Oželis“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1946 – 1965 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: išsišifravo
Archyvinis bylos nr.: 1310
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1921 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: mokytojas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Oželis“ buvo infiltruotas į gaują. Jo suteiktos informacijos dėka gauja buvo likviduota. Agentas „Oželis“ buvo naudojamas ir išaiškinant reakcingai nusiteikusius kunigus.
Papildoma informacija: Vytautas Kazlauskas 1940 m. mokydamasis Kauno kunigų seminarijoje, priklausė pogrindinei Lietuvos Aktyvistų Fronto organizacijai. Kaip LAF narys dalyvavo 1941 m. birželio sukilime. Artėjant antrajai sovietų okupacijai traukėsi į vakarus. Tauragėje stojo į vyr. ltn. Rinkevičiaus organizuojamą dalinį, kovėsi prieš Raudonąją armiją Tauragės – Žygaičių fronto linijoje. Dalinys traukėsi per Tilžę į Rytprūsius ir ten V. Kazlauskas pateko į sovietų nelaisvę, tačiau pavyko pabėgti. Persirengus civiliai jam pavyko grįžti į Lietuvą. Kybartuose praėjo filtraciją prisistatęs priverstinai į Vokietiją išvežtu darbininku. Apsigyveno Telšiuose. Iki 1970 m. mokytojavo įvairiose Žemaitijos mokyklose. Apie agentūrinę veiklą duomenų nerasta.
Šaltiniai: LGGRT Centro archyvo informacija