Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Špokas Petras, s. Jurgio

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 146 ap.- 147

Vardas, pavardė, tėvavardis: Špokas Petras, s. Jurgio
Gimimo metai: 1918 m.
Registracijos data: 1965-10-01
Archyvinis bylos nr.: 1311
Registracinis bylos nr.: 12322
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 91
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Jurgis“
Bylos sudarymo metai: 1945 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Kaune

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Jurgis“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1945 – 1949; 1951 – 1965 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl nedarbingumo
Archyvinis bylos nr.: 1311
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1918 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: buhalteris
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Jurgis“ išaiškino 13 suimtų labai pavojingų nusikaltėlių, išaiškino ir daugiau nei 50 jų bendrininkų, kurie pasekmėje buvo nuteisti.
Papildoma informacija:

Remiantis LYA saugoma baudžiamąja byla, Petras Špokas 1941 m. tarnavo Raudonojoje armijoje. Prasidėjus SSRS – Vokietijos karui pasidavė vokiečiams į nelaisvę. Nuo 1945 m. buvo organizacijos „Lietuvos laisvės gynėjai“ (LLG) narys. 1945 m. rugpjūčio mėn. buvo užverbuotas ir iki 1945 m. spalio mėn. bendradarbiavo su sovietų saugumu Raseiniuose. Saugumiečiams nepasakė, kad buvo minėtos organizacijos nariu. Gavęs užduotį šnipinėti asmenį, prieš jį išsišifravo (išsidavė). 1945 m. spalį pasislėpė nuo čekistų. Suimtas 1949-05-30 Jurbarke. 1949-11-19 MGB Ypatingasis pasitarimas nuteisė P. Špoką 10 metų lageryje. 1956-06-13 buvo paleistas, įsidarbino Kauno konservų fabrike. Apie bendradarbiavimo atnaujinimą vėlesniais metais, informacijos nerasta.

Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 41160/3