Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Švogžlys Nikodimas, s. Mato

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 147 ap.- 148

Vardas, pavardė, tėvavardis: Švogžlys Nikodimas, s. Mato
Gimimo metai: 1899 m.
Registracijos data: 1965-12-01
Archyvinis bylos nr.: 1315
Registracinis bylos nr.: 419
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 426
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Patriotas“
Bylos sudarymo metai: 1945 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 2 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Patriotas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1945 – 1965 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1315
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1899 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: nevedęs
Išsilavinimas: vidurinis – dvasinis (teologinis)
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: parapijos rektorius
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Patriotas“ aktyviai naudotas išaiškinant reakcingai nusiteikusius kunigus. Agento „Patriotas“ surinktos informacijos pagrindu buvo suimami kunigai, jis padėjo legalizuotis keliems nacionalistinio pogrindžio veikėjams.
Papildoma informacija: Nikodemas Švogžlys – Milžinas buvo Romos katalikų kunigas, kraštotyrininkas. 1918 – 1921 m. jis mokėsi Vilniaus dvasinėje seminarijoje. Iš trečio seminarijos kurso buvo pašalintas, nes seminarijos vadovybei nepatiko jo lietuviška veikla. 1921 m. įstojo į Žemaičių dvasinę seminariją Kaune. 1922 m. perėjo į Lietuvos universiteto Teologijos – Filosofijos fakulteto Teologijos skyrių, kurį baigė 1925 m. Tų metų birželio 14 d. buvo įšventintas kunigu. 1925 – 1927 m. dirbo Molėtų vikaru ir progimnazijos kapelionu. 1927 – 1930 m. dirbo Kaišiadorių vikaru, 1930 – 1934 m. Kernavės, 1934 – 1939 m. Gegužinės, 1939 – 1953 m. Onuškio klebonu. 1953 – 1954 m. dirbo Kauno įgulos bažnyčios, 1954 – 1959 m. Bijutiškio, 1959 – 1961 m. Kruonio, 1961 – 1967 m. Kazokiškių, 1967 – 1968 m. Paparčių, 1968 – 1979 m. Kernavės, 1979 m. Musninkų klebonu. Vėliau paskirtas Vievio rezidentu ir laikinu notaru. Mirė 1985 m. Palaidotas Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios šventoriuje. 2000 metais kun. N. Švogžlys-Milžinas už žydų gelbėjimą karo metais apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi (po mirties). LYA saugomose MGB bylose esama informacijos, kad agentas „Patriotas“ sekė kitus kunigus, pranešinėjo apie jų veiklą, kalbas, požiūrį į valdžią. Ta informacija pasitarnavo suimant kelis kunigus.
Šaltiniai:

LYA, f. K-11, ap. 1, b. 3800, l. 53-56,
Kunigo Nikodemo Švogžlio biografija ir gyvenimo kūryba