Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Budrys Jeronimas, s. Alekso

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 147 ap.- 148

Vardas, pavardė, tėvavardis: Budrys Jeronimas, s. Alekso
Gimimo metai: 1902 m.
Registracijos data: 1966-02-01
Archyvinis bylos nr.: 1317
Registracinis bylos nr.: 4931
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 133
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Orlov“
Bylos sudarymo metai: 1945 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 2 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Orlov“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1945 – 1966 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nebuvo kur toliau panaudoti
Archyvinis bylos nr.: 1317
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1902 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 7 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: kolūkietis
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

Agentas „Orlov“ iki verbavimo buvo vienos iš ginkluotų gaujų organizatoriumi. Taip pat dalyvavo masiniuose sovietų piliečių šaudymuose. „Orlov“ padėjo sunaikinti gaują, kurią sudarė 30 banditų, su jo pagalba taip pat išaiškinti keli banditų rėmėjai ir ryšininkai.

Papildoma informacija: Jeronimas Budrys 1941 m. būdamas Molėtų pašto viršininku, kartu su kitais bendraminčiais suorganizavo sukilėlių būrį Molėtuose. Kėlė tikslus nutraukti telefono bei telegrafo ryšį ir apšaudyti besitraukiančius raudonarmiečius. Sovietų saugumas nustatė, kad 1941-08-29 jis dalyvavo Molėtų žydų konvojavime ir žudynėse. 1965 m. spalį J. Budrys buvo suimtas ir 1966 m. balandį nuteistas mirties bausme, tačiau po kurio laiko bausmė jam buvo pakeista į 15 metų kalinimo. Apie verbavimo aplinkybes informacijos nerasta.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47482/3