Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Liubinskas Juozas, s. Antano

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 147 ap.- 148

Vardas, pavardė, tėvavardis: Liubinskas Juozas, s. Antano
Gimimo metai: 1929 m.
Registracijos data: 1966-03-01
Archyvinis bylos nr.: 1320
Registracinis bylos nr.: 17685
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 102
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Švyturys“
Bylos sudarymo metai: 1956 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Kaune

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Švyturys“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1956 – 1966 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl sveikatos būklės
Archyvinis bylos nr.: 1320
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1929 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: pensininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Švyturys“ suteiktos informacijos pagrindu buvo pradedamos operatyvinės įstaigos bylos nacionalistinio pogrindžio veikėjams.
Papildoma informacija: Remiantis Juozo Liubinsko baudžiamąja byla, jis nuo 1947 m. buvo partizanų rėmėjas ir ryšininkas, nešiojo jų korespondenciją, rėmė produktais, slėpė laisvės kovotojus savo namuose. 1947 m. balandį suimtas ir 1947-12-20 nuteistas 10 metų lageryje. Buvo išsiųstas į Archangelsko lagerius. Paleistas 1955 m. balandį. Apie verbavimo aplinkybes duomenų nerasta.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P19493