Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Judžentis Jonas, s. Jono

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 147 ap.- 148

Vardas, pavardė, tėvavardis: Judžentis Jonas, s. Jono
Gimimo metai: 1931 m.
Registracijos data: 1966-03-01
Archyvinis bylos nr.: 1321
Registracinis bylos nr.: 12007
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 57
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Herkules“
Bylos sudarymo metai: 1949 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Ypatingasis skyrius Charkove

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Herkules“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1949 – 1954; 1957-02 – 1966-12
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: ryšium su demobilizacija
Archyvinis bylos nr.: 1321
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1931 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 4 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: tarnauja sovietų armijoje
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Herkules“ suteiktos informacijos dėka buvo rengiamos karinės – čekistinės operacijos, pradedamos operatyvinės įskaitos bylos.
Papildoma informacija: Jonas Judžentis nuo 1950 m. vasario 10 d. buvo Pagėgių būrio „liaudies gynėjas“ (stribas). Iš būrio atleistas 1952 m. gegužę. Apie verbavimo aplinkybes duomenų nerasta.
Šaltiniai: Buvusio saugumo organų (NKVD–NKGB–MGB–KGB) kadrinio darbuotojo ar stribo kortelė, LYA, f. K-1, ap. 61, kartoteka Nr. 45, kortelė nr. 37831.