Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Lisauskas Adomas, s. Adomo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 147 ap.- 148

Vardas, pavardė, tėvavardis: Lisauskas Adomas, s. Adomo
Gimimo metai: 1923 m.
Registracijos data: 1966-03-01
Archyvinis bylos nr.: 1322
Registracinis bylos nr.: 19260
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 154
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Gražulis“
Bylos sudarymo metai: 1951 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Kaune

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Gražulis“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1951 – 1955; 1962 – 1966 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1322
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1923 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: inžinierius
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

Agentas „Gražulis“ būdamas lageryje, kūrė nacionalistinio pobūdžio eilėraščius. Agentas „Gražulis“ teikė daug vertingos informacijos apie agentūrinių bylų objektus, o taip pat ir apie nuteistuosius.

Papildoma informacija: Remiantis Adomo Lisausko baudžiamąja byla, kurią sudarė sovietų saugumas, jis 1944 m. įstojo į policijos tarnybą, buvo Gruzdžių nuovados policininkas. Dalyvavo kovose prieš sovietinius partizanus. 1944-08-16 buvo suimtas ir 1945-09-09 NKVD kariuomenės karinio tribunolo nuteistas 15 metų lageryje. 1954-11-10 bausmė buvo perkvalifikuota ir sumažinta iki 10 metų kalinimo. Nuteistąjį kaip atlikusį bausmę nutarta paleisti. Verbuotas būdamas lageryje, tačiau aplinkybės nėra aiškios.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 1419/3