Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Rimavičius Juozas, s. Adomo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 148 ap.- 149

Vardas, pavardė, tėvavardis: Rimavičius Juozas, s. Adomo
Gimimo metai: 1925 m.
Registracijos data: 1966-06-23
Archyvinis bylos nr.: 1329
Registracinis bylos nr.: 1061
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 192
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Aušra“
Bylos sudarymo metai: 1950 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 2 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Aušra“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1949 – 1966 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nebuvo įmanoma toliau naudoti
Archyvinis bylos nr.: 1329
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1925 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: pradinis
Priklausymas partijoms: SSKP narys
Profesija ir užsiėmimas: -
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Aušra“ susitiko su amerikiečių šnipu, „Skirmanto“ emisaru, atvedė jį į agentūrinės grupės būvimo vietą kur šnipas buvo likviduotas. Spec. grupės sudėtyje agentas „Aušra“ dalyvavo kombinacijose prieš „Tauro“ ir „Prisikėlimo“ apygardas. Agento suteiktos informacijos dėka ir jam asmeniškai dalyvaujant, likviduota daugiau nei 100 banditų vadų ir eilinių kovotojų.
Papildoma informacija: Remiantis MGB dokumentais, agentas „Aušra“ 1946 m. sausį už ryšius su partizanais buvo nuteistas 3 metams lageryje. 1949 m. sausį, atlikęs bausmę, grįžo į Lietuvą. Apsigyveno tėvų sodyboje, bet kadangi ji buvo pasienio ruože jam buvo liepta išsikraustyti. Nenorėdamas palikti gimtinės pradėjo slapstytis. 1949 m. rugpjūtį jį besislapstantį partizanas „Žilvytis“ pakvietė prisijungti prie Dainavos apygardos, Šarūno rinktinės partizanų. Turėjo slapyvardį „Audra“. Po kurio laiko jis pats susisiekė su MGB darbuotojais ir pranešė apie vado „Žvalgo“ būvimo vietą. Šis 1949 m. spalio 9 d. buvo susektas ir nužudytas. Po „Žvalgo“ žūties partizanas „Audra“ buvo įtartas išdavyste. 1950 m. gegužės 7 d. į jo namus atėjo partizanai siekdami įvykdyti išdavikui bausmę už išdavystę, tačiau jis pasipriešino, nušovė vieną partizaną, kitą sunkiai sužeidė. Po to buvęs partizanas „Audra“ buvo užverbuotas ir paskirtas į LSSR MGB 2-N valdybos agentų-smogikų spec. grupę. Agentūrinis slapyvardis „Aušra“. 1951 – 1952 metais „Aušra“ buvo aktyviai naudojamas ieškant Prisikėlimo, Tauro ir Dainavos apygardų partizanų. Dalyvavo nužudant partizaną Juozą Lukšą – Daumantą. Už „tarnybą“ ir „gerus“ rezultatus agentui „Aušra“ ne kartą LSSR saugumo ministro įsakymu buvo reiškiamos padėkos ir skiriamos piniginės premijos.
Šaltiniai: LYA, f. K-41, ap. 1, b. 448, l. 77-79