Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Karčiauskas Kajetonas, s. Miko

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 148 ap.- 149

Vardas, pavardė, tėvavardis: Karčiauskas Kajetonas, s. Miko
Gimimo metai: 1932 m.
Registracijos data: 1966-06-23
Archyvinis bylos nr.: 1332
Registracinis bylos nr.: 19083
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 117
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Stasys“
Bylos sudarymo metai: 1950 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Prienų r.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Stasys“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1950 – 1952; 1961 – 1966 metai
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nebuvo įmanoma toliau naudoti
Archyvinis bylos nr.: 1332
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1932 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 5 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: -
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Stasys“ dalyvavo įvykdant teroro aktą prieš buvusį VKP (b) narį Petrylą. Agentas buvo ginkluotos nacionalistinės gaujos narys. Agentas „Stasys“ teikė vertingą informaciją apie nacionalistinio pogrindžio veikėjus.
Papildoma informacija: Remiantis sovietų represinių struktūrų dokumentais, Kajetonas Karčiauskas buvo užverbuotas 1950 m. balandžio 13 d. kaip slaptasis informatorius „Stasys“ (vėliau perkvalifikuotas į agentą). Bendradarbiavimo metu jis teikė informaciją apie savo bendravimą su partizanų rėmėjais, bet čekistams ta informacija nebuvo itin vertinga. 1951-09-16 K. Karčiauskas padėjo partizanui „Nendrei“ nužudyti sovietinį aktyvistą, VKP (b) narį Petrylą (ar pats dalyvavo ir kuo padėjo nėra aišku). Apie tai „Stasys“ MGB nepranešė. Vėliau čekistai jam davė užduotį susisiekti su partizanu „Nendre“ ir sužinoti apie galimybes prisijungti prie partizanų. Jam buvo pasakyta be papildomo instruktažo prie partizanų nesijungti, bet jis nepakluso. 1951 m. rugsėjį tapo Dainavos apygardos, Margirio rinktinės, Jono Beinoravičiaus – Vėjo vadovaujamo būrio partizanu „Klevu“. Būdamas partizanu agentas jokios informacijos neteikė ir su čekistais nebesusitiko. 1952-02-06 K. Karčiauskas susidūrė su Jiezno stribais, priešinosi ir buvo sunkiai sužeistas. Sunkios būklės pateko į saugumiečių rankas. Tardomas išdavė, kad būriui padėjo jo sesuo Bronė (agentų registracijos žurnale nr. 269), kuri 1952 m. vasarį buvo suimta ir priversta padėti sovietų saugumui kaip kameros agentė „Laimutė“ informuojant apie pokalbius su kitais suimtaisiais. 1952-07-02 K. Karčiauskas nuteistas 25 metams lageryje. 1956-07-06 bausmė jam sumažinta iki 10 metų.
Šaltiniai:

Agento „Stasys“ charakteristika, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 23884/3, t. 2, vokas 350, lapai 350-4 – 350-5.