Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Šinkūnas Jonas, s. Jono

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 149 ap.- 150

Vardas, pavardė, tėvavardis: Šinkūnas Jonas, s. Jono
Gimimo metai: 1921 m.
Registracijos data: 1966-09-01
Archyvinis bylos nr.: 1335
Registracinis bylos nr.: 20786
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 43
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Rutkauskas“
Bylos sudarymo metai: 1964 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Rokiškio r.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Rutkauskas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1964 – 1966 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl nedarbingumo
Archyvinis bylos nr.: 1335
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1921 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: pradinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: darbininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

Agentas „Rutkauskas“ iki verbavimo buvo ginkluotoje nacionalistinėje gaujoje.

Papildoma informacija: Remiantis LYA saugoma, NKVD sudaryta, Jono Šimkūno baudžiamąja byla, jis nenorėdamas tarnauti Raudonojoje armijoje, 1945 m. sausį prisijungė prie partizanų. 1945 m. vasario 25 d. pateko į pasalą ir buvo sužeistas bei suimtas. 1945 m. spalio 22 d. LSSR NKVD pajėgų karinio tribunolo buvo nuteistas 10 metų lageryje. Apie verbavimo aplinkybes ir agentūrinę veiklą duomenų nerasta.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 6416/3