Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Toleikis Zenonas, s. Kazio

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 149 ap.- 150

Vardas, pavardė, tėvavardis: Toleikis Zenonas, s. Kazio
Gimimo metai: 1923 m.
Registracijos data: 1966-09-01
Archyvinis bylos nr.: 1337
Registracinis bylos nr.: 7484
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 43
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Ąžuolas“
Bylos sudarymo metai: 1945 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Šiauliuose

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Ąžuolas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1945 – 1966 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nurūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1337
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1923 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: buhalteris
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Ąžuolas“ teikė vertingos informacijos apie lietuvių nacionalistinio pogrindžio veikėjus, dalyvavo ieškant vokiečių baudikų.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-