Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Savickaitė Julija, d. Mato

Duomenys iš registracijos žurnalo
Agento „Tauras“ suteiktos informacijos pagrindu išaiškinta nemažai nacionalistinių gaujų ir organizacijų veikėjų.

Vardas, pavardė, tėvavardis: Savickaitė Julija, d. Mato
Gimimo metai: 1920 m.
Registracijos data: 1966-10-01
Archyvinis bylos nr.: 1339
Registracinis bylos nr.: 1680
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 81
Kategorija ir pseudonimas: agentė „Vanda“
Bylos sudarymo metai: 1945 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 2 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Vanda“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1945 – 1966 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1339
Lytis: moteris
Gimimo metai: 1920 m.
Tautybė: lietuvė
Šeimyninė padėtis: netekėjusi
Išsilavinimas: pradinis
Priklausymas partijoms: nepartinė
Profesija ir užsiėmimas: dezinfektorė
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentė „Vanda“ suteiktos informacijos pagrindu buvo likviduotos gaujos, suimta nemažai banditų ryšininkų, rėmėjų, antisovietinių organizacijų veikėjų ir trys vokiečių parašiutistai.
Papildoma informacija: Remiantis MGB dokumentais, Julija Savickaitė buvo užverbuota 1945 m. gruodžio 25 d. Saugumas tikėjosi panaudoti jos ryšius su pogrindžiu. J. Savickaitė buvo suorganizavusi antisovietinę grupelę, kurią sudarė penki nariai. Jie platino antisovietinius atsišaukimus, rėmė partizanus. 1946 m. kovo 8 d. J. Savickaitė buvo suimta, bet po maždaug mėnesio pabėgo. Vėl suimta 1946 m. liepą ir po kurio laiko perverbuota ir paleista „operatyviniais tikslais“, tikėtina buvo panaudota prieš partizanus.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P8840