Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Butkutė – Skeiverienė Ksavera, d. Juozo

Duomenys iš registracijos žurnalo
Agento „Petronis“ suteiktos informacijos pagrindu likviduoti du nacionalistinių gaujų veikėjai suimta nemažai banditų rėmėjų ir ryšininkų.

Vardas, pavardė, tėvavardis: Butkutė – Skeiverienė Ksavera, d. Juozo
Gimimo metai: 1932 m.
Registracijos data: 1966-11-01
Archyvinis bylos nr.: 1341
Registracinis bylos nr.: 12252
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 246
Kategorija ir pseudonimas: agentė „Vaidilutė“
Bylos sudarymo metai: 1949 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Kaune

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Vaidilutė“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1950 – 1954; 1957 – 1966 metai
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dezinformatorė
Archyvinis bylos nr.: 1341
Lytis: moteris
Gimimo metai: 1932 m.
Tautybė: lietuvė
Šeimyninė padėtis: ištekėjusi
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinė
Profesija ir užsiėmimas: konduktorė
Kalbų mokėjimas: vokiečių
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentė „Vaidilutė“ teikė vertingą informaciją apie klerikalines – nacionalistines organizacija.
Papildoma informacija: Remiantis sovietų saugumo dokumentais, Ksavera Butkutė nuo 1948 metų vasaros užmezgė ryšį su Antano Armono – Ramūno būriu veikiančiu Betygalos valsčiuje. Turėjo slapyvardį „Milda“. Vėliau partizanų nurodymu suorganizavo Betygalos gimnazijoje jaunimo organizaciją. 1949 m. kovo 16 d. K. Butkutė buvo suimta. 1949 m. rugpjūčio 3 d. MGB Ypatingojo pasitarimo nuteista 10 metų lageryje. K. Butkutė buvo panaudota kaip kameros agentė, šnipinėjant kitus suimtuosius. MGB jos darbą charakterizavo teigiamai, ji padėjo išgauti informaciją iš daugybės suimtųjų. Kelis iš jų saugumui pavyko užverbuoti ir panaudoti prieš partizanus. 1950 m. vasarą iš kalėjimo buvo paleista.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 42823/3