Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Ambrazevičius Petras, s. Kazio

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 150 ap.- 151

Vardas, pavardė, tėvavardis: Ambrazevičius Petras, s. Kazio
Gimimo metai: 1928 m.
Registracijos data: 1967-04-01
Archyvinis bylos nr.: 1349
Registracinis bylos nr.: 19912
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 55
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Bronius“
Bylos sudarymo metai: 1962 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Kapsuko r.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Bronius“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1962 – 1967 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl nedarbingumo
Archyvinis bylos nr.: 1349
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1928 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: elektrikas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

-

Papildoma informacija: Remiantis KGB dokumentais, Petras Ambrazevičius nuo 1945 - 1946 m. palaikė ryšius su partizanais. Tapo Vytauto rinktinės rezerviniu partizanu, slapyvardis „Tigras“. Buvo ginkluotas pistoletu ir automatiniu ginklu. 1949 m. vasario 15 d. jis buvo suimtas ir 1949 m. liepą MGB Ypatingojo pasitarimo nuteistas 25 metams lageryje konfiskuojant visą turtą. 1956 m. birželį nuspręsta jam bausmę sumažinti iki iškalėto laiko ir iškart paleisti. Grįžęs iš įkalinimo, P. Ambrazevičius buvo stebimas KGB. Jo elgesys įvertintas teigiamai. Žinant, kad jis palaikė ryšius su daug iš tremties ar lagerių grįžusių žmonių, nuspręsta jį verbuoti ir tuos ryšius panaudoti šnipinėjant sugrįžusiuosius. KGB pažymoje teigiama, kad agentas sėkmingai naudojamas demaskuojant minėtus žmones.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P15725,
LYA, f. K-11, ap. 1, b. 1818, l. 72-73