Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Mačiulytė Sabina – Ona, d. Mykolo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 151 ap.- 152

Vardas, pavardė, tėvavardis: Mačiulytė Sabina – Ona, d. Mykolo
Gimimo metai: 1901 m.
Registracijos data: 1967-04-01
Archyvinis bylos nr.: 1351
Registracinis bylos nr.: 3072
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 236
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Rožytė“
Bylos sudarymo metai: 1951 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Kaune

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Rožytė“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1951 – 1967 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl amžiaus
Archyvinis bylos nr.: 1351
Lytis: moteris
Gimimo metai: 1901 m.
Tautybė: lietuvė
Šeimyninė padėtis: netekėjusi
Išsilavinimas: spec. vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinė
Profesija ir užsiėmimas: pensininkė
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentė „Rožytė“ šnipinėjo vienuolius ir katalikų dvasininkus. Jos suteiktos informacijos dėka buvo suimami nacionalistinio pogrindžio veikėjai.
Papildoma informacija: Remiantis KGB dokumentais, 1960 m. pab. – 1961 m. pr. agentė „Rožytė“ teikė pranešimus apie pažįstamų asmenų veiklą, ketinimą per SSRS – Lenkijos sieną pabėgti iš šalies, taip pat apie kunigų veiklą.
Šaltiniai: LYA, f. K-18, ap. 1, b. 131, l. 160