Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Karlonas Vytas, s. Jono

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 151 ap.- 152

Vardas, pavardė, tėvavardis: Karlonas Vytas, s. Jono
Gimimo metai: 1930 m.
Registracijos data: 1967-09-01
Archyvinis bylos nr.: 1354
Registracinis bylos nr.: 20533
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 91
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Gintaras“
Bylos sudarymo metai: 1952 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Druskininkuose

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Gintaras“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1952 – 1961; 1963 – 1967 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1354
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1930 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: pradinis
Priklausymas partijoms: nepartinė
Profesija ir užsiėmimas: darbininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Gintaras“ buvo aktyviai naudojamas išaiškinant ginkluoto nacionalistinio pogrindžio gaujas.
Papildoma informacija: Remiantis KGB dokumentais, agentas „Gintaras“ užverbuotas 1952 m. gegužės 13 dieną, pagal vadinamą „2-N liniją“, t.y. turėjo veikti prieš partizanus. Jam buvo duota užduotis susekti partizanų vadą „Perkūną“ (tikėtina kad tai partizanas Vytautas Vilutis). Saugumiečiai agento pateikimą informaciją įvertino kaip vertingą.
Šaltiniai: LYA, f. K-11, ap. 1, b. 489, l. 62