Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Grigonienė Valerija, d. Prano

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 151 ap.- 152

Vardas, pavardė, tėvavardis: Grigonienė Valerija, d. Prano
Gimimo metai: 1923 m.
Registracijos data: 1968-02-10
Archyvinis bylos nr.: 1358
Registracinis bylos nr.: 4927
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 71
Kategorija ir pseudonimas: agentė „Nastia“
Bylos sudarymo metai: 1946 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Ukmergės raj. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Nastia“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1946 – 1968 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: išrinkta partinės organizacijos sekretore
Archyvinis bylos nr.: 1358
Lytis: moteris
Gimimo metai: 1923 m.
Tautybė: lietuvė
Šeimyninė padėtis: ištekėjusi
Išsilavinimas: aukštasis
Priklausymas partijoms: SSKP narė
Profesija ir užsiėmimas: mokytoja
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentės „Nastia“ suteiktos informacijos pagrindu buvo likviduotas vienas banditas, buvo išaiškinti keli ryšininkai. Agentė dalyvavo rimtose operatyvinėse kombinacijose.
Papildoma informacija: Remiantis LYA saugomais sovietų represinių struktūrų dokumentais, agentė „Nastia“ sekė Didžiosios kovos apygardos, Ukmergės (B) rinktinės partizano Antano Vaičiūno – Skirmanto vadovaujamo būrio ryšininką, vėliau prisijungusį prie šio būrio, partizaną Praną Katiną – Papuošalą. Agentė per savo gimines bandė išsiaiškinti ir kitus aktyvius partizanų rėmėjus.
Šaltiniai: LYA, f. K-19, ap. 1, b. 300, l. 70-72, 173, 222, 248-249, 256,
LYA, f. K-19, ap. 1, b. 301, l. 322-323