Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Auksakis Marcijonas, s. Vlado

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 151 ap.- 152

Vardas, pavardė, tėvavardis: Auksakis Marcijonas, s. Vlado
Gimimo metai: 1925 m.
Registracijos data: 1968-02-10
Archyvinis bylos nr.: 1359
Registracinis bylos nr.: 21799
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 93
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Jonas“
Bylos sudarymo metai: 1962 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Kaune

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Jonas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1962 – 1967 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: atsisakė bendradarbauti
Archyvinis bylos nr.: 1359
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1925 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: spec. vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: darbininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

Agentas „Jonas“ iki verbavimo, kalėdamas Intos lageryje buvo antisovietinės grupelės narys. Ši grupė leido nacionalistinio turinio laikraštį. Grįžęs į Lietuvą jis nemažai šių leidinių atsivežė.

Papildoma informacija: Remiantis sovietų represinių struktūrų sudaryta baudžiamąja byla, Marcijonas Auksakis 1945 m. pradėjo mokytis technikume Kaune. Kitus studentus agitavo antisovietiškai. 1946 m. gimtinėje (Mažeikių aps.) prisijungė prie Lietuvos laisvės armijos, „Alkos“ rinktinės vieno iš būrių, vadovaujamų Augustino Skurvydo. M. Auksakis turėjo slapyvardį „Tigras“, buvo rezerve. 1948 m. buvo suimtas ir 1948-11-13 nuteistas 10 metų lageryje. Išsiųstas į Intos lagerius. Tikėtina, kad užverbuotas grįžęs kaip buvęs politinis kalinys, kitų buvusių kalinių šnipinėjimui. Agento asmens bylos kortelėje nurodyta, kad po kurio laiko bendradarbiauti atsisakė.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P16166