Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Chajatauskas Benjaminas Šajevič

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 152 ap.- 153

Vardas, pavardė, tėvavardis: Chajatauskas Benjaminas Šajevič
Gimimo metai: 1917 m.
Registracijos data: 1968-09-01
Archyvinis bylos nr.: 1361
Registracinis bylos nr.: 131
Tomų kiekis: 2
Tomo numeris: 1 | 2
Lapų skaičius tome: 309 | 148
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Semion“
Bylos sudarymo metai: 1950 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 2 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Semion“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1950 – 1968 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: mirtis
Archyvinis bylos nr.: 1361
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1917 m.
Tautybė: žydas
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: nebaigtas aukštasis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: artistas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Semion“ dalyvavo Izraelio ambasados Maskvoje darbuotojų tyrime. Tyrė Izraelio žvalgybos agentus „Solistę“ ir „Plakoviką“.
Papildoma informacija: Benjaminas Chajatauskas buvo žydų kilmės dainininkas, dainavęs jidiš kalba. Jis gimė 1917 m. Ostrino miestelyje (tuomet Vilniaus gubernija, dabar Baltarusijos teritorija). Netrukus su šeima persikėlė į Anykščius, po to į Kauną. Mokėsi žydų religinėje pradžios mokykloje chedere, vėliau žydų dvasinėje seminarijoje ješivoje. 1933 m. iš Ješivos pasitraukė ir įstojo į Lietuvos Cha-Šomer Cha-Cair jaunimo sionistinę organizaciją, buvo išrinktas į jos centrinį komitetą. 1938 – 1940 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 1940 m. po Lietuvos okupacijos įstojo mokytis į Kauno konservatorijos vokalo klasę. Prasidėjus SSRS – Vokietijos karui, B. Chajatauskas stojo savanoriu į Raudonąją armiją, vėliau tarnavo jos 16-oje lietuviškoje divizijoje. Divizijoje organizavo dainų ansamblį, buvo jo solistas. Po karo apsigyveno Vilniuje, tapo Lietuvos filharmonijos solistu. Dainavo dainas lietuviškai ir rusiškai. Nuo 1947 m. pradėjo dainuoti ir dainas jidiš kalba. 1948 m. kuomet Sovietų Sąjungoje buvo pradėta riboti žydų kultūra, B. Chajatauskas paliko sceną ir kurį laiką niekur nedirbo. 1949 – 1955 m. dirbo laikraštyje, skelbimų skyriuje. 1956 m. grįžo į sceną. B. Chajatauskas bendravo su Izraelio ambasados Maskvoje darbuotojais, susirašinėjo su savo jaunystės draugais gyvenančiais Izraelyje (išvykusiais 1939 – 1940 ir 1945 – 1946 metais). 1963 m. už šiuos ryšius B. Chajatauskas susilaukė KGB dėmesio, jam buvo pagrasinta, kad šie ryšiai yra kenksmingi, be to, grasinta jį apkaltinti atsišaukimo „apie antisemitizmą SSRS“ platinimu. Remiantis agento agentūrine kortele, B. Chajatauskas tuomet bendradarbiavo su KGB ir šnipinėjo Izraelio ambasados Maskvoje darbuotojus. 1965 m. gavo nusipelniusio Lietuvos SSR artisto vardą, jam buvo leista išvykti į JAV (ten nuo 1936 m. gyveno jo tėvas, jie nesimatė 30 metų), bet nespėjęs išvykti B. Chajatauskas mirė.