Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Našliūnas Kazys, s. Jono

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 152 ap.- 153

Vardas, pavardė, tėvavardis: Našliūnas Kazys, s. Jono
Gimimo metai: 1927 m.
Registracijos data: 1969-01-03
Archyvinis bylos nr.: 1368
Registracinis bylos nr.: 3348
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 246
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Katinas“
Bylos sudarymo metai: 1949 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 5 skyrius

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Katinas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1949 – 1968 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1368
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1927 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: -
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: šaltkalvis
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Iki verbavimo agentas „Katinas“ buvo ginkluotoje nacionalistinėje gaujoje, slapyvardis „Senis“. Agento „Katinas“ suteiktos informacijos pagrindu ir jam pačiam dalyvaujant buvo nukenksminti 70 banditų vadų ir eilinių banditų.
Papildoma informacija: Kazys Našliūnas buvo partizanas „Senis“. 1949 m. gruodžio 6 d. apgautas ir apsvaigintas agento – smogiko „Kuisis“ buvo suimtas miegantis. Remiantis MGB dokumentais, agentas „Katinas“ buvo užverbuotas kaip agentas – smogikas panaudojimui prieš Lietuvos partizanus. Kartu su kitais agentais – smogikais „Jorgėla“ ir „Kuisiu“ dalyvavo žudant Prisikėlimo apygardos partizanus. 1950 m. gegužės 23 d. pagal agento „Katinas“ praneštus duomenis buvo nužudyti 9 partizanai. 1950 m. rugpjūčio 19 d. agento išduoti žuvo A. Lukšys – Polka, K. Mikėnas – Balandis, B. Leveika – Komaras, J. Kilčiauskas – Merkuras, K. Gadliauskas – Mėnulis. 1949 – 1950 m. dalyvaujant patiems agentams „Katinas“ ir „Jorgėla“ nužudyta 10 partizanų.
Šaltiniai:

LYA, f. K-19, ap. 1, b. 1080, l. 6,
LYA, f. K-41, ap. 1, b. 928, l. 203,
Janina Vytautė Januškienė, Nulaužti ąžuolai, Laisvės kovų archyvas, t.25, 1999