Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Rumšienė Aldona, d. Izidoriaus

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 153 ap.- 154

Vardas, pavardė, tėvavardis: Rumšienė Aldona, d. Izidoriaus
Gimimo metai: 1930 m.
Registracijos data: 1969-01-03
Archyvinis bylos nr.: 1370
Registracinis bylos nr.: 11451
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 38
Kategorija ir pseudonimas: agentė „Žibuoklė“
Bylos sudarymo metai: 1956 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Šilutės raj. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Žibuoklė“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1956 – 1968 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1370
Lytis: moteris
Gimimo metai: 1930 m.
Tautybė: lietuvė
Šeimyninė padėtis: ištekėjusi
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinė
Profesija ir užsiėmimas: paštininkė
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

-

Papildoma informacija:

Remiantis baudžiamąja byla, Aldona Rumšienė (mergautinė pavardė Stankutė) nuo 1950 m. palaikė ryšius su partizanais, parūpindavo jiems produktų, medikamentų. 1951 m. rugsėjo 11 d. A. Stankutė buvo suimta ir 1952 m. kovo mėn. nuteista 25 metams lageryje. 1951 m. gruodį A. Stankutė kalėjime pagimdė sūnų, su kuriuo kartu buvo išvežta į lagerį. Grįžo į Lietuvą 1956 metais, tikėtina tuomet užverbuota, kad teiktų informaciją apie kitus iš įkalinimo ar tremties grįžusius žmones. Apie agentūrinę veiklą duomenų nerasta.

Šaltiniai:

Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 20854/3