Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Kvietkienė Zosė, d. Jono

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 153 ap.- 154

Vardas, pavardė, tėvavardis: Kvietkienė Zosė, d. Jono
Gimimo metai: 1928 m.
Registracijos data: 1969-04-15
Archyvinis bylos nr.: 1373
Registracinis bylos nr.: 7601
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 89
Kategorija ir pseudonimas: agentė „Stankutė“
Bylos sudarymo metai: 1948 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Šilalės r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Stankutė“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1948 – 1969 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: įstojo į SSKP
Archyvinis bylos nr.: 1373
Lytis: moteris
Gimimo metai: 1928 m.
Tautybė: lietuvė
Šeimyninė padėtis: ištekėjusi
Išsilavinimas: 9 klasės
Priklausymas partijoms: SSKP narė
Profesija ir užsiėmimas: bibliotekininkė
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentės „Stankutė“ suteiktos informacijos pagrindu buvo suimti nacionalistinės pogrindinės organizacijos nariai, susektas vienas gaujos narys.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-