Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Barcevičius Marcelijus, s. Antano

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 154 ap.- 155

Vardas, pavardė, tėvavardis: Barcevičius Marcelijus, s. Antano
Gimimo metai: 1921 m.
Registracijos data: 1969-09-23
Archyvinis bylos nr.: 1379
Registracinis bylos nr.: 16443
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 61
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Alyva“
Bylos sudarymo metai: 1959 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Raseinių r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Alyva“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1959 – 1969 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl nedarbingumo
Archyvinis bylos nr.: 1379
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1921 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 7 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: tekintojas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

-

Papildoma informacija: Remiantis MGB sudaryta baudžiamąja byla, Marcelijus Barcevičius 1946 m. prisijungė prie partizanų ir buvo Šimkaičių valsčiaus Organizacinio sektoriaus vadas. Verbavo žmones remti partizanus, sudarinėjo komunistų sąrašus, platino partizanų spaudą, laikraštį „Laisvės balsas“. 1947 m. birželį suimtas, 1948 m. rugpjūtį MGB Ypatingojo pasitarimo nuteistas 25 metams lageryje. Apie agentūrinę veiklą duomenų nerasta.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 35268/3