Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Lapukas Stepas, s. Petro

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 154 ap.- 155

Vardas, pavardė, tėvavardis: Lapukas Stepas, s. Petro
Gimimo metai: 1907 m.
Registracijos data: 1969-09-29
Archyvinis bylos nr.: 1380
Registracinis bylos nr.: 17700
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 53
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Kriukonis“
Bylos sudarymo metai: 1960 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Šiaulių m. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Kriukonis“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1960 – 1969 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl amžiaus
Archyvinis bylos nr.: 1380
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1907 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 7 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: sargas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Kriukonis“ iki verbavimo, Didžiojo Tėvynės karo metu, buvo vokiečių kontržvalgybos „Abverstelle Ostland“ agentas.
Papildoma informacija: Remiantis MGB sudaryta baudžiamąja byla, Stepas Lapukas buvo vokiečių žvalgybos „Abverstelle Ostland“ darbuotojas Šiauliuose. Suimtas 1945 m. vasarį. Nuteistas 15 metų lageryje. Grįžęs iš lagerio buvo užverbuotas, kad padėtų susekti kitus buvusius vokiečių žvalgybos darbuotojus ir agentus. LYA esama informacijos, kad 1963-03-29 susitikimo su operatyvininkais metu agentas „Kriukonis“ išdavė buvusį vokiečių žvalgybos agentą.
Šaltiniai:

Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 2536/3,
LYA, f. K-18, ap. 1, b. 488, l. 100