Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Veleniškis Juozas, s. Mykolo

Duomenys iš registracijos žurnalo
Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P15362 LYA, f. K-11, ap. 1, b. 1958, l. 149, 181

Vardas, pavardė, tėvavardis: Veleniškis Juozas, s. Mykolo
Gimimo metai: 1927 m.
Registracijos data: 1969-11-01
Archyvinis bylos nr.: 1383
Registracinis bylos nr.: 2797
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 212
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Varnas“
Bylos sudarymo metai: 1951 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Kauno m. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Varnas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1951 – 1969 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl ligos
Archyvinis bylos nr.: 1383
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1927 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: darbininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Varnas“ suteiktos informacijos dėka suimti keli ginkluotų nacionalistinių gaujų dalyviai.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-