Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Popiera Klemensas, s. Andriaus

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 154 ap.- 155

Vardas, pavardė, tėvavardis: Popiera Klemensas, s. Andriaus
Gimimo metai: 1926 m.
Registracijos data: 1969-11-01
Archyvinis bylos nr.: 1384
Registracinis bylos nr.: 22488
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 68
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Aidas“
Bylos sudarymo metai: 1967 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Alytaus r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Aidas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1967 – 1969 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl nedarbingumo
Archyvinis bylos nr.: 1384
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1926 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 8 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: darbininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

-

Papildoma informacija: Remiantis MGB sudaryta baudžiamąja byla, Klemensas Popiera (Popera) 1948 m. vasarą pradėjo bendrauti su Tauro apygardos, Geležinio vilko rinktinės partizanais. Daug jo giminių partizanavo. 1948 m. liepą kartu su keliais kitais vyrais sugavo ir nuginklavo Marijampolės apskrities milicininką, kurį perdavė partizanams. 1948-09-15 buvo suimtas ir 1949-01-15 nuteistas MGB Ypatingojo pasitarimo 25 metams lageryje. Ten kalėjo iki 1957-08-04, dar metus išbuvo tremtyje. Grįžęs į Lietuvą apsigyveno Kapsuke. 1967 m. Poperos ir kitų bendrabylių byla vis dar buvo peržiūrima, rengiami patikrinimai. Tikėtina, kad K. Popiera buvo aktyviai stebimas. Apie agentūrinę veiklą duomenų nerasta.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P18843