Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Tamošaitis Ferdinandas, s. Prano

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 154 ap.- 155

Vardas, pavardė, tėvavardis: Tamošaitis Ferdinandas, s. Prano
Gimimo metai: 1931 m.
Registracijos data: 1970-01-10
Archyvinis bylos nr.: 1385
Registracinis bylos nr.: 11441
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 91
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Tumosa“
Bylos sudarymo metai: 1951 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Kapsuko r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Tumosa“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1951 – 1970 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nebuvo kur panaudoti
Archyvinis bylos nr.: 1385
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1931 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: aukštasis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: mokyklos direktorius
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Tumosa“ suteiktų duomenų pagrindu nuteisti 5 jaunimo antisovietinės organizacijos nariai.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-