Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Paulavičiūtė Aldona, d. Broniaus

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 2 ap-3

Vardas, pavardė, tėvavardis: Paulavičiūtė Aldona, d. Broniaus
Gimimo metai: 1926 m.
Registracijos data: 1946-07-07
Archyvinis bylos nr.: 12
Registracinis bylos nr.: 7076
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: -
Kategorija ir pseudonimas: agentė „Nemezidė“
Bylos sudarymo metai: 1945 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: MGB 2 sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Nemezidė“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1945 – 1946 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nužudyta banditų
Archyvinis bylos nr.: 12
Lytis: moteris
Gimimo metai: 1926 m.
Tautybė: lietuvė
Šeimyninė padėtis: netekėjusi
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinė
Profesija ir užsiėmimas: -
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

Agentė „Nemezidė“ užverbuota kaip „Žalio Velnio“ būrio štabo ryšininkė. Nužudyta banditų.

Papildoma informacija:

Suimta kaip partizanų ryšininkė 1945-07-29, tardoma Ukmergėje. Akistatoje partizanė M. Pečiulienė-Tulpė išdavė ją kaip Žaliojo Velnio ryšininkę Laukinukę, Indyrą. Užverbuota agente slap. „Nemezidė" ir 1945-09 paleista. Pasitraukė pas partizanus, apie užverbavimą prisipažino partizanams (kitais duomenimis - Žalias Velnias pats sužinojo apie verbavimą, bet nebaudė). Dirbo štabe. Žalio Velnio nurodymu grįžo į Vilnių. Su štabo žinia, „Nemezidė“ teikė enkavedistams žinias apie Didžiosios Kovos apygardos struktūrą. Vėliau ryšius su NKVD nutraukė, grįžo į būrį, kovojo partizanų gretose. Žuvo 1946-03-24 Šilonių miške prie Dubių vnk. Petrušėnų k. kartu su A. Zapkumi-Piliakalniu, J. Junaičiu-Vanagu ir A. Kavaliausku-Paparčiu. Palaikai išniekinti Kaišiadoryse. Slapta palaidoti senosiose Kaišiadorių kapinėse, bet vieta nežinoma. Partizanė Laukinukė, Indyra buvo viena iš žymiausių moterų kovotojų partizanų gretose.

Šaltiniai:

S. Ambromavičius, K. Kasparas, R. Trimonienė, Didžiosios kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 100, 636;
N. Gaškaitė, Lietuvos partizanai 1944 – 1953 m., p. 330