Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Miškinis Stasys, s. Igno

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 154 ap.- 155

Vardas, pavardė, tėvavardis: Miškinis Stasys, s. Igno
Gimimo metai: 1921 m.
Registracijos data: 1970-01-24
Archyvinis bylos nr.: 1386
Registracinis bylos nr.: 19555
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 94
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Rytas“
Bylos sudarymo metai: 1962 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Utenos r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Rytas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1962 – 1970 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1386
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1921 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 7 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: darbininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Rytas“ dalyvavo ieškant ginkluoto nelegalo Kraujelio.
Papildoma informacija: Remiantis MGB sudaryta baudžiamąja byla, Stasys Miškinis (turėjo padirbtus dokumentus Balio Perinsko pavarde) 1944 m. nenorėdamas tarnauti Raudonojoje armijoje, prisijungė prie partizanų, turėjo slapyvardį Liepa. Partizanavo iki suėmimo 1947 m. 1947-11-13 nuteistas 25 m. lageryje. 1956 m. bausmė sumažinta iki 15 metų, bet netrukus S. Miškinis iš lagerio paleistas. KGB Utenos raj. skyriaus sąrašuose agentas „Rytas“ registruotas kaip dirbantis „1-ojo skyriaus linija“ (užverbuotas 1962-07-05).
Šaltiniai:

Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 37894/3,
LYA, f. K-11, ap. 1, b. 4087, l. 43atv