Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Bartnikas Leonas, s. Juozo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 155 ap.- 156

Vardas, pavardė, tėvavardis: Bartnikas Leonas, s. Juozo
Gimimo metai: 1919 m.
Registracijos data: 1970-02-01
Archyvinis bylos nr.: 1387
Registracinis bylos nr.: 20578
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 45
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Jonas“
Bylos sudarymo metai: 1963 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Šilutės r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Jonas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1963 – 1970 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl nedarbingumo
Archyvinis bylos nr.: 1387
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1919 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: spec. vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: meistras
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Jonas“ iki verbavimo buvo buržuazinių nacionalistų gaujoje, sulaikinėjo sovietinius karius ir saugojo sulaikytus sovietinius piliečius.
Papildoma informacija: Remiantis sovietų represinių struktūrų sudaryta baudžiamąja byla, Leonas Bartnikas buvo 1941 m. birželio sukilėlis Marijampolės apskrityje. Buvo kaltinamas dalyvavimu žudant „sovietinius piliečius“. 1945 m. prisijungė prie partizanų (dalinys prie kurio prisijungė nėra aiškus). 1947-10-21 suimtas, 1948-03-16 MGB pajėgų Karinio tribunolo nuteistas 25 metams lageryje. 1956 m. bausmė sumažinta iki 10 metų ir L. Bartnikas anksčiau laiko paleistas, bet į Lietuvą grįžti neleista ir jis turėjo būti tremtyje. Apie agentūrinę veiklą duomenų nerasta. Tikėtina, kad KGB domino turimi ryšiai su iš kalinimo grįžusiais asmenimis.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P17901