Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Banienis Leonas, s. Jono

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 155 ap.- 156

Vardas, pavardė, tėvavardis: Banienis Leonas, s. Jono
Gimimo metai: 1926 m.
Registracijos data: 1970-04-24
Archyvinis bylos nr.: 1388
Registracinis bylos nr.: 1327
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 103
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Ilas“
Bylos sudarymo metai: 1947 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Kapsuko r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Ilas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1947 – 1970 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl sveikatos būklės
Archyvinis bylos nr.: 1388
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1926 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: pradinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: kolūkietis
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Ilas“ suteiktos informacijos dėka likviduoti du nacionalistinių gaujų nariai, išaiškinta nemažai banditų rėmėjų ir ryšininkų.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-