Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Staškevičius Antanas, s. Antano

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 155 ap.- 156

Vardas, pavardė, tėvavardis: Staškevičius Antanas, s. Antano
Gimimo metai: 1929 m.
Registracijos data: 1970-04-24
Archyvinis bylos nr.: 1389
Registracinis bylos nr.: 19609
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 73
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Jurgis“
Bylos sudarymo metai: 1962 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Jonavos r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Jurgis“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1962 – 1970 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl nedarbingumo
Archyvinis bylos nr.: 1389
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1929 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 7 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: darbininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

-

Papildoma informacija:

Remiantis MGB sudaryta baudžiamąja byla, Antanas Staškevičius dezertyravo iš Sovietų armijos. 1950 m. vasarą susirgęs jis buvo paguldytas į Kijevo apygardos karo ligoninę, o iš jos išleidus jam davė 30 dienų atostogas. Į dalinį numatytu laiku jis negrįžo ir prisijungė prie Lietuvos partizanų, Vygando būrio (Kęstučio apygarda, rinktinė nėra žinoma). 1951-01-11 iškviestas į susitikimą ir išduotas buvo suimtas. 1951-06-09 MGB Ypatingasis pasitarimas A. Staškevičių nuteisė 15 metų lageryje. Apie verbavimo aplinkybes ir agentūrinę veiklą duomenų nerasta, bet tikėtina, kad KGB domino A. Staškevičiaus turimi ryšiai su iš kalinimo grįžusiais asmenimis.

Šaltiniai:

Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 41056/3