Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Pundienė Marijona, d. Antano

Duomenys iš registracijos žurnalo
Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 41056/3

Vardas, pavardė, tėvavardis: Pundienė Marijona, d. Antano
Gimimo metai: 1926 m.
Registracijos data: 1970-05-03
Archyvinis bylos nr.: 1390
Registracinis bylos nr.: 21167
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 124
Kategorija ir pseudonimas: agentė „Laimutė“
Bylos sudarymo metai: 1959 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Panevėžio m. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Laimutė“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1959 – 1970 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl nedarbingumo
Archyvinis bylos nr.: 1390
Lytis: moteris
Gimimo metai: 1926 m.
Tautybė: lietuvė
Šeimyninė padėtis: ištekėjusi
Išsilavinimas: nebaigtas aukštasis
Priklausymas partijoms: nepartinė
Profesija ir užsiėmimas: pardavėja
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

-

Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-