Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Butkienė – Monkevičiūtė Prima – Juzefa, d. Adomo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 155 ap.- 156

Vardas, pavardė, tėvavardis: Butkienė – Monkevičiūtė Prima – Juzefa, d. Adomo
Gimimo metai: 1928 m.
Registracijos data: 1970-05-03
Archyvinis bylos nr.: 1391
Registracinis bylos nr.: 14807
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 156
Kategorija ir pseudonimas: agentė „Aldona“
Bylos sudarymo metai: 1948 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Trakų r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Aldona“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1948 – 1952; 1958 – 1970 metai
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: išsišifravo
Archyvinis bylos nr.: 1391
Lytis: moteris
Gimimo metai: 1928 m.
Tautybė: lietuvė
Šeimyninė padėtis: ištekėjusi
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinė
Profesija ir užsiėmimas: darbininkė
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentė „Aldona“ 1951 m. subūrė antisovietinė nacionalistinė organizaciją, rašė antisovietinio turinio eilėraščius ir platino juos. Agentė „Aldona“ suteikė nemažai vertingos informacijos apie lietuvių nacionalistinį pogrindį.
Papildoma informacija: Remiantis sovietų represinių struktūrų sudaryta baudžiamąja byla, Prima Monkevičiūtė 1947 m. apsilankė JAV ambasadoje Maskvoje ir ten išbuvo dvi paras. Tikėtina dėl to 1948 metais buvo užverbuota, bet apie verbavimo aplinkybes tikslių duomenų trūksta. 1951 m. subūrė antisovietinę organizaciją „Vytis“. 1951 m. spalį P. Monkevičiūtė buvo suimta ir 1952 m. vasarį Karo tribunolo nuteista 25 metams lageryje. 1956 metais P. Monkevičiūtė iš lagerio paleista. Apie bendradarbiavimo aplinkybes grįžus iš lagerio duomenų nerasta.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P15738