Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Banys Kostas, s. Jono

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 155 ap.- 156

Vardas, pavardė, tėvavardis: Banys Kostas, s. Jono
Gimimo metai: 1918 m.
Registracijos data: 1970-05-17
Archyvinis bylos nr.: 1392
Registracinis bylos nr.: 2613
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 100
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Pušinis“
Bylos sudarymo metai: 1944 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Mažeikių r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Pušinis“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1944 – 1970 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nebuvo kur panaudoti
Archyvinis bylos nr.: 1392
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1918 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: pradinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: malūno vedėjas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Pušinis“ suteiktos informacijos pagrindu buvo suimami nacionalistinės pogrindinės organizacijos „LLA“ nariai, likviduoti trys banditai.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-