Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Deksnys Jonas, s. Juozo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 155 ap.- 156

Vardas, pavardė, tėvavardis: Deksnys Jonas, s. Juozo
Gimimo metai: 1914 m.
Registracijos data: 1970-08-01
Archyvinis bylos nr.: 1394
Registracinis bylos nr.: 1031
Tomų kiekis: 9
Tomo numeris: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Lapų skaičius tome: 339 |313 | 324 | 297 | 295 | 304 | 316 | 368 | 295 |
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Petrauskas“
Bylos sudarymo metai: 1949 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 4 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Petrauskas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1949 – 1970 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1394
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1914 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: aukštasis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: vyr. inžinierius
Kalbų mokėjimas: švedų, anglų, vokiečių
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Petrauskas“ buvo aktyviai naudojamas radijo žaidimuose su priešo žvalgyba, byloje „Volna“. Agentas „Petrauskas“ buvo įtrauktas į užsienio lietuvių nacionalistų formuočių veiklą, organizavo opozicinę grupę „VLIK“.
Papildoma informacija: Jonas Deksnys nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu dirbo įvairius darbus, tarnavo kariuomenėje, kaip laisvas klausytojas studijavo Vytauto Didžiojo universitete Gamtos – matematikos fakultete. Paskutiniais nepriklausomybės metais ir pirmosios sovietų okupacijos metu dirbo Lietuvos turistų sąjungoje, kuri po okupacijos tapo „Inturist“ sistemos dalimi. 1940 m. rudenį J. Deksnį sovietų saugumas suėmė. Prasidėjus SSRS – Vokietijos karui buvo išlaisvintas. Jis iškart įstojo į Lietuvos aktyvistų frontą. Kurį laiką J. Deksnys dirbo ir Laikinosios vyriausybės struktūroje. Ją paleidus dirbo atsitiktinius darbus. Buvo aktyvus pogrindyje, priklausė ir Lietuvos laisvės kovotojų sąjungai, buvo vokiečių persekiojamas, 1943 m. turėjo būti įkalintas Štuthofo koncentracijos stovykloje, bet atėjus J. Deksnį suimti jo nebuvo namuose. Nuo tol slapstėsi, redagavo pogrindinį leidinį „Laisvės kovotojas“. 1944 m. suimtas ir iki 1945 m. pavasario kalėjo Vokietijos kalėjimuose. Išlaisvintas gyveno Perkeltųjų asmenų (DP) stovykloje. 1945 m. vasarą sumanė grįžti į Lietuvą ir užmegzti ryšius su pogrindžiu. Tai jam pavyko sėkmingai padaryti ne kartą. Ryšius jis taip pat užmezgė ne tik su pogrindžiu okupuotoje Lietuvoje, bet ir su atstovu užsienyje J. Lukša. 1948 m. J. Deksnys susirišo su britų žvalgyba, kuri Švedijoje esančioje žvalgų mokykloje paruošė desantininkus operacijai Lietuvoje ir 1949 m. juos desantavo per Baltijos jūrą. Po savaitės desantininkus MGB suėmė. J. Deksnys buvo užverbuotas. Dalyvavo radijo žaidimuose su vakarais, išdavinėjo kitas desantines grupes siunčiamas iš vakarų į okupuotą Lietuvą. Vėliau, 7-ajame ir 8-ojo deš. pr. agentas „Petrauskas“ toliau bendradarbiavo su KGB. Jis pranešinėjo apie inteligentijos nuotaikas, charakterizavo lietuvių inteligentiją (B. Savukyną, K. Daukšą, A. Churginą ir kitus). Jo pranešimai buvo itin išsamūs, suteikiantys svarbios informacijos.