Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Dobrauskas Stasys, s. Leono

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 156 ap.- 157

Vardas, pavardė, tėvavardis: Dobrauskas Stasys, s. Leono
Gimimo metai: 1921 m.
Registracijos data: 1970-12-20
Archyvinis bylos nr.: 1397
Registracinis bylos nr.: 17728
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 103
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Albertas“
Bylos sudarymo metai: 1960 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Panevėžio m. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Albertas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1960 – 1970 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: mirtis
Archyvinis bylos nr.: 1397
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1921 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: dailininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Albertas“ buvo naudojamas išsiaiškinti grįžusių iš įkalinimo buvusių vokiečių agentų elgesį.
Papildoma informacija: Remiantis MGB sudaryta Stasio Dobrausko baudžiamąja byla, jis 1944 metais traukėsi nuo fronto iš Panevėžio ir buvo vokiečių užverbuotas mokytis į vokiečių žvalgų – diversantų mokyklą (kursus). Ją pabaigęs, buvo perkeltas su užduotimi į Lietuvą. 1945 m. sausį buvo suimtas be dokumentų. Sovietų tardytojams pasakojo, kad jį vokiečiai suėmė ir išvežė darbams į Karaliaučių, o jis pabėgo ir grįžo į Lietuvą. Tardymui ir bylos tyrimui buvo išvežtas į Vorkutos lagerius, ten buvo nuteistas kalėti 6 metus, tačiau netrukus neaiškiomis aplinkybėmis buvo iš kalinimo paleistas. 1946 m. gruodį buvo vėl suimtas ir 1947 m. gruodį MGB Ypatingojo pasitarimo nuteistas 15 metų lageryje. 1956 m. sausį paleistas. Grįžęs iš lagerių buvo užverbuotas šnipinėti pažįstamų, taip pat baigusių žvalgų mokyklą ir grįžusių iš įkalinimo, asmenų.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P16986