Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Burkevičius Vilius, s. Jono

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 156 ap.- 157

Vardas, pavardė, tėvavardis: Burkevičius Vilius, s. Jono
Gimimo metai: 1885 m.
Registracijos data: 1970-12-20
Archyvinis bylos nr.: 1398
Registracinis bylos nr.: 5964
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 325
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Petrov“
Bylos sudarymo metai: 1954 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 5 skyrius

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Petrov“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1954 – 1970 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl sveikatos būklės
Archyvinis bylos nr.: 1398
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1885 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: nevedęs
Išsilavinimas: aukštasis - juridinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: liuteronų pastorius
Kalbų mokėjimas: vokiečių
Trumpa informacija iš agento bylos:

Agentas „Petrov“ užverbuotas sekti reakcingą liuteronų bažnyčios šventikų dalį, taip pat diegti mums palankią liniją šioje bažnyčioje. Jam padedant buvo sukompromituoti ir išmesti pastoriai [neįskaitoma] ir Gavėnis.

Papildoma informacija:

Vilhelmas Žanas Burkevičius buvo teisininkas, Lietuvos liuteronų bažnyčios kunigas. 1906 m. baigė mokytojų kursus, mokytojavo. 1917 m. baigė Peterburgo universiteto teisės fakultetą. 1918 m. grįžo į Lietuvą, dirbo teisininku. 1919 – 1920 m. Lietuvos vyriausybės įpareigotas vedė derybas su Rusija dėl apsikeitimo kaliniais. 1921 – 1924 m. Kauno apygardos teismo narys. Nuo 1924 m. advokatas, o 1926 – 1928 metais – vyresnysis notaras. Nuo 1937 m. tvarkė Lietuvos evangelikų liuteronų konsistorijos teismines bylas. Po sovietų okupacijos vėl dirbo teisininku. 1944 – 1947 m. dirbo bibliotekoje Kaune. 1952 m. ordinuotas kunigu. Rengė Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios pirmą statutą lietuvių kalba. 1955 – 1970 m. vyskupas ir konsistorijos pirmininkas. Nuo 1970 m. liuteronų bažnyčios garbės senjoras. V. Burkevičius 1954 m. buvo užverbuotas, slapyvardis „Petrov“. Kadangi palaikė gerus santykius su Zigmu Toliušiu, kurį KGB sekė, saugumiečiai išnaudojo šią pažintį ir „Petrov“ teikė jiems informaciją apie Z. Toliušį. „Petrov“ šnipinėjo ir savo bažnyčios kunigus, parapijiečius, teikė apie juos informaciją. 1971 m. V. Burkevičius mirė Kaune.

Šaltiniai:

Vilhelmas Žanas Burkevičius, in: Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. III (Beketeriai-Chakasai), Vilnius, 2003,
LYA, f. K-30, ap. 1, b. 365, l. 21, 180-181