Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Ivašauskas Antanas, s. Motiejaus

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 156 ap.- 157

Vardas, pavardė, tėvavardis: Ivašauskas Antanas, s. Motiejaus
Gimimo metai: 1933 m.
Registracijos data: 1971-05-03
Archyvinis bylos nr.: 1404
Registracinis bylos nr.: 22465
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 49
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Romas“
Bylos sudarymo metai: 1967 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Utenos r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Romas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1967 – 1971 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1404
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1933 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 8 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: darbininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Romas“ šnipinėjo grįžusius iš įkalinimo. Teikė informaciją apie operatyvinės įskaitos bylų objektus.
Papildoma informacija: Remiantis MGB sudaryta baudžiamąja byla, Antanas Ivašauskas 1949 m. užmezgė ryšius su „Kęstučio“ tėvūnijos (apygarda ir rinktinė nėra aiškūs) partizanais. Tais pačiais metais pasislėpė nuo tremties ir prisijungė prie partizanų. Turėjo slapyvardį „Klevas“. 1949 m. rugpjūtį suimtas. 1950 m. vasarį MGB Ypatingojo pasitarimo nuteistas 25 metams lageryje. 1956 m. bausmė sumažinta iki 10 metų ir netrukus A. Ivašauskas paleistas. Apie užverbavimo aplinkybes ir agentūrinę veiklą duomenų nerasta.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 42896/3