Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Šalna Bronius, s. Edmundo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 157 ap.- 158

Vardas, pavardė, tėvavardis: Šalna Bronius, s. Edmundo
Gimimo metai: 1919 m.
Registracijos data: 1971-06-01
Archyvinis bylos nr.: 1408
Registracinis bylos nr.: 21612
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 123
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Volodia“
Bylos sudarymo metai: 1964 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 5 skyrius

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Volodia“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1964 – 1971 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl nedarbingumo
Archyvinis bylos nr.: 1408
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1919 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: nebaigtas aukštasis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: „Litchoztorg“ vyr. sandėlininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

-

Papildoma informacija: Remiantis baudžiamąja byla, sudaryta sovietų represinių struktūrų, Bronius Šalna (turėjo fiktyvią Juozo Jakubausko tapatybę) vokiečių okupacijos metu tarnavo Lietuvių saugumo policijos agentūros skyriaus vyr. inspektoriumi. 1944 m. prisijungė prie partizanų, vadovavo būriui. Slapyvardis „Margis“. 1946 m. iš miško pasitraukė ir apsigyveno Vilniuje. 1947 m. įkūrė organizaciją „Auksinė gvardija“. Organizacija turėjo kelias dešimtis narių, turėjo šaunamųjų ginklų, ketino bausti kolaborantus. 1948-03-02 suimtas ir 1948-12-30 nuteistas 25 metams. 1951 m. kalėdamas Vladimiro kalėjime buvo iškviestas į Vilnių kaip liudytojas. Pusė metų laikytas MGB vidaus kalėjime, vėliau gražintas į Vladimiro kalėjimą. Apie verbavimo aplinkybes ir agentūrinę veiklą duomenų trūksta.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 41103/3