Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Pocius Antanas, s. Juozo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 157 ap.- 158

Vardas, pavardė, tėvavardis: Pocius Antanas, s. Juozo
Gimimo metai: 1916 m.
Registracijos data: 1971-07-01
Archyvinis bylos nr.: 1412
Registracinis bylos nr.: 11607
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 99
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Stasys“
Bylos sudarymo metai: 1956 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Mažeikių r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Stasys“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1956 – 1971 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1412
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1916 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: -
Išsilavinimas: 4 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: darbininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Stasys“ buvo naudojamas ieškant ginkluoto nacionalistinio pogrindžio veikėjų.
Papildoma informacija: Remiantis MGB iškelta baudžiamąja byla, Antanas Pocius 1944 m. pradėjo slapstytis nuo šaukimo į Raudonąją armiją. Prisijungė prie partizanų ir miške buvo iki 1945 m. liepos. Tuomet užsiregistravo („legalizavosi“) kaip besislapstantis nuo šaukimo į armiją, bet nepasakė buvęs partizanu ir neatidavė ginklo. 1948 m. vėl užmezgė ryšius su Mažeikių apskrityje veikiančiais Antano Jokubausko - Vinkšno būrio partizanais. Rėmė juos maisto produktais, siuvo aprangą. 1949 m. kovo 4 d. A. Pocius buvo suimtas ir 1949 m. rugpjūčio 13 d. nuteistas 25 metams lageryje. Grįžęs buvo užverbuotas (slap. „Stasys“), nes turėjo daug pažįstamų tarp iš lagerio grįžusių žmonių, kuriuos KGB sekė.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P16811,
LYA, f. K-11, ap. 1, b. 1951, l. 16, 19, 24