Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Česnauskaitė Valerija, d. Jono

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 158 ap.- 159

Vardas, pavardė, tėvavardis: Česnauskaitė Valerija, d. Jono
Gimimo metai: 1928 m.
Registracijos data: 1971-10-01
Registracinis bylos nr.: 19815
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 57
Kategorija ir pseudonimas: agentė „Viktorija“
Bylos sudarymo metai: 1962 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Šiaulių m. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės
LYA agento asmens bylos kortelės nėra

Papildoma informacija: Remiantis sovietų represinių struktūrų iškelta baudžiamąja byla, Valerija Česnauskaitė 1950 m. užmezgė ryšį su partizanais. Pradžioje palaikė ryšį su Vaciu Daukantu – Rytu, vėliau buvo Kęstučio apygardos štabo ryšininke. 1953-01-22 suimta. Per tardymus sankcionavus LSSR MGB ministrui P. Kondakovui, buvo mušama ir kankinama, tačiau čekistų dokumentuose teigiama, kad tai nepadėjo iš suimtosios išgauti vertingos informacijos. 1953-09-24 MVD Karo tribunolas nuteisė V. Česnauskaitę 25 metams lageryje. 1956-07-28 paleista. Tikėtina, kad grįžusi buvo užverbuota teikti informaciją apie buvusius politinius kalinius.
Šaltiniai: LYA, f. K-1, ap. 58, b. 27342/3