Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Lezja Ona, d. Kazio

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 158 ap.- 159

Vardas, pavardė, tėvavardis: Lezja Ona, d. Kazio
Gimimo metai: 1921 m.
Registracijos data: 1971-10-01
Archyvinis bylos nr.: 1418
Registracinis bylos nr.: 1930
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 226
Kategorija ir pseudonimas: agentė „Kuzina“
Bylos sudarymo metai: 1948 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Šiaulių m. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Kuzina“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1948 – 1971 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1418
Lytis: moteris
Gimimo metai: 1921 m.
Tautybė: lietuvė
Šeimyninė padėtis: ištekėjusi
Išsilavinimas: nebaigtas vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinė
Profesija ir užsiėmimas: laborantė
Kalbų mokėjimas: vokiečių
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentė „Kuzina“ „tamsoje“ buvo suporuota su spec. agentu „Orlovu“.
Papildoma informacija: Remiantis KGB dokumentais, agentė „Kuzina“ 1959 m. spalį vyko į Vokietijos demokratinę respubliką su turistų grupe. Išvykos metu vykdė KGB operatyvininko jai duotas užduotis. KGB ją laikė patikrinta ir patikima agente.
Šaltiniai: LYA, f. K-18, ap. 1, b. 470, l. 136,
LYA, f. K-18, ap. 1, b. 479, l. 24