Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Bartkus Petras, s. Adomo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 158 ap.- 159

Vardas, pavardė, tėvavardis: Bartkus Petras, s. Adomo
Gimimo metai: 1915 m.
Registracijos data: 1972-09-01
Archyvinis bylos nr.: 1422
Registracinis bylos nr.: 19149
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 80
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Kartanas“
Bylos sudarymo metai: 1958 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Utenos r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Kartanas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1958 – 1972 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1422
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1915 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: kolūkietis
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

-

Papildoma informacija: Remiantis sovietų saugumo iškelta baudžiamąja byla, Petras Bartkus (nesumaišyti su partizanu Petru Bartkumi – Žadgaila) dalyvavo 1941 m. birželio sukilime. Vokiečių okupacijos periodu dirbo kriminalinės policijos sekretoriumi. 1944 m. prisijungė prie partizanų. 1946-04-17 buvo suimtas ir 1946-07-18 MGB karo tribunolo nuteistas 10 metų lageryje.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 4823/3