Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Šermukšnis Alfonsas, s. Juozo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 159 ap.- 160

Vardas, pavardė, tėvavardis: Šermukšnis Alfonsas, s. Juozo
Gimimo metai: 1920 m.
Registracijos data: 1972-06-15
Archyvinis bylos nr.: 1428
Registracinis bylos nr.: 3968
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 88
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Žirnelis“
Bylos sudarymo metai: 1948 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Utenos r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Žirnelis“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1948 – 1972 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1428
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1920 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 8 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: apskaitininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Žirnelis“ suteiktos informacijos pagrindu buvo suimti antisovietinio nacionalistinio pogrindžio veikėjai. Dalyvavo tiriant operatyvinės įskaitos objektus.
Papildoma informacija: Remiantis KGB dokumentais, agentas „Žirnelis“ buvo užverbuotas 1948 m. rugpjūčio 12 d. Agentūriniame tinkle buvo iki 1972 metų.
Šaltiniai: LYA, f. K-11, ap. 1, b. 4087, l. 31