Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Stanaitis Albinas, s. Andriaus

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 159 ap.- 160

Vardas, pavardė, tėvavardis: Stanaitis Albinas, s. Andriaus
Gimimo metai: 1930 m.
Registracijos data: 1972-08-01
Archyvinis bylos nr.: 1431
Registracinis bylos nr.: 25442
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 260
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Teisutis“
Bylos sudarymo metai: 1953 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 2 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Teisutis“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1953 – 1972 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: mirtis
Archyvinis bylos nr.: 1431
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1930 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 8 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: šaltkalvis
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Teisutis“ suteiktos informacijos pagrindu buvo surengtos kelios kombinacijos skirtos suimti gaujų vadus. Agentas iki verbavimo buvo nacionalistinėje gaujoje, slapyvardis „Briedis“.
Papildoma informacija: Albinas Stanaitis nuo 1951 m. buvo Dainavos apygardos, Dzūkų rinktinės, Kęstučio tėvūnijos partizanas „Briedis“. 1952 m. liepą jis buvo perkeltas į Pietų Lietuvos partizanų srities štabą, tapo srities vado S. Staniškio – Lito patikėtiniu. A. Stanaitis buvo suimtas 1953-02-06 ir užverbuotas (slap. „Teisutis“) išdavus broliui Klemensui Stanaičiui agentui „Panaktinis“ (agentų registracijos žurnale nr. 449). Agentas „Teisutis“ išdavė S. Staniškio – Lito vadavietę, kurią apsupus S. Staniškis nusišovė. Dėl jo išdavystės buvo suimtas ir štabo žvalgybos viršininkas „Žilvinas“. Vėliau agentas buvo naudojamas ieškant ir kitų partizanų vadų. 1956-02-18 LSSR AT Prezidiumas atleido A. Stanaitį nuo bausmės ir jis nuteistas nebuvo.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 24757/3,
LYA, f. K-41, ap. 1, b. 448, l. 46,
Birutė Pečiokaitė – Adomėnienė, Paskutinieji, Kaunas, 2000, p. 60