Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Sacevičius Mečys, s. Liudo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 160 ap.- 161

Vardas, pavardė, tėvavardis: Sacevičius Mečys, s. Liudo
Gimimo metai: 1904 m.
Registracijos data: 1972-10-01
Archyvinis bylos nr.: 1432
Registracinis bylos nr.: 17294
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 120
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Voronin“
Bylos sudarymo metai: 1945 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Šilutės r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Voronin“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1946 – 1972 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl amžiaus
Archyvinis bylos nr.: 1432
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1904 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: pradinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: direktorius [toliau neįskaitoma]
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Voronin“ suteiktos informacijos pagrindu pravestas asmenų nuplėšusių valstybinę vėliavą Šilutėje profilaktika. 1949 m. agentas „Voronin“ išaiškino vieną anglų šnipą. Agento „Voronin“ gautų duomenų pagrindu buvo pradedamos operatyvinės įskaitos bylos antisovietinio pogrindžio veikėjams.
Papildoma informacija: Remiantis baudžiamąja byla, sudaryta sovietų represinių struktūrų, Mečys Sacevičius 1928 – 1929 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Po to iki 1934 m. dirbo atsitiktinius darbus. 1934 m. persikėlė gyventi į Zarasus ir pradėjo dirbti Zarasų kalėjime, prižiūrėtoju. 1939 m. persikėlė į Vilnių ir pradėjo dirbti Vilniaus kalėjime prižiūrėtoju. Čia dirbo iki 1944 metų. 1945 m. vasarį sulaikytas ir nuteistas 10 metų lageryje.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 28349/3