Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Tesnau Ronald – Verner, s. Bernhardo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 160 ap.- 161

Vardas, pavardė, tėvavardis: Tesnau Ronald – Verner, s. Bernhardo
Gimimo metai: 1937 m.
Registracijos data: 1972-12-01
Registracinis bylos nr.: 21889
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 178
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Vytas“
Bylos sudarymo metai: 1960 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Šiaulių m. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės
LYA agento asmens bylos kortelės nėra

Papildoma informacija: KGB dokumentuose esama informacijos, kad agentas „Vytas“ teikė nevertingus informacinio charakterinio pranešimus arba ilgą periodą išvis neteikė jokios informacijos.
Šaltiniai: LYA, f. K-18, ap. 1, b. 488, l. 22